donderdag 3 oktober 2013

Afkortingen en hun betekenis

Op veel Romeinse munten staan allerlei afkortingen (titulatuur) die hieronder kort worden toegelicht. Het overzicht is zeker niet volledig, maar bevat wel de meest gebruikte afkortingen.

ARM                      
Armeniacus           
Overwinnaar van de Armeniƫrs
AVG                      
Augustus/Augusta   
Letterlijk ‘Verhevene’, keizer, keizerin
BEA                      
Beatissimus            
Meest gelukkige en gezegende.
BRIT                     
Britannicus             
Overwinnaar van de Britanniƫrs
CAES, C, CAE         
Caesar                  
Erenaam, als titel ‘troonopvolger’, ‘kroonprins’, ‘onderkeizer’
COS, C, CONS        
Consul                   
Consul
COS DES               
Consul designatus   
Benoemd als consul
CENS                    
Censor                  
Censor
CENS P, CEN PER     
Censor perpetuus    
Censor voor het leven
DN                        
Dominus noster      
Onze heer
F, FEL                   
Felix                     
Gelukkig, gezegend en zegenbrengend
F, FIL                    
Filius/Filia               
Zoon, dochter
FORT C(AES)          
Fortissimus caesar  
Allermoedigste caesar
G, GER GERM          
Germanicus            
Overwinnaar van de Germanen
I, IN, INV               
Invictus                 
Onoverwonnen en onoverwinbaar
IMP                      
Imperator              
Erenaam, bevelhebber
M, MAT                 
Mater                   
Moeder
MAX                     
Maximus                
De grootste
N                         
Nepos                   
Kleinzoon
NC, NOB C(AES)      
Nobilissimus caesar 
Meest edele caesar
OPT                      
Optimus                
De beste
P                          
Pius                      
Plichtsgetrouw tegenover goden en mensen
P, PT                    
Pater                    
Pater
PARTH                   
Parthicus               
Overwinnaar van de Parthen
PERP                     
Perpetuus              
Eeuwig
PM, PONT MAX       
Pontifex maximus    
Hogepriester
PONT                    
Pontifex                 
Priester
PP                        
Pater patriae          
Vader van zijn vaderland
PRONEP                 
Pronepos               
Achterkleinzoon
SARM                    
Sarmaticus            
Overwinnaar van de Sarmaten
TR P, TR POT         
Tribunicia potestas  
Bekleed met de macht van volkstribuun

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.